gavagai.ro

Muzeul Dumnezeului ales al Nepalului

Declarație de dragoste

Declarație de dragoste

Subsemnatul Gavagai m'bo, Dumnezeu ales al Nepalului, cu domiciliu ubicuu, declar pe proprie răspundere că o iubesc pe numita …, cu domiciliu stabil în strada …, nr …

Menționez că sunt în deplinătatea facultăților mintale și fizice, după cum reiese și în fișa tehnică atașată acestei declarații.

Textul acesta a fost scris manu propria, de bună voie și silit de teama de a nu mi-o lua cineva înainte.


Semnat: SS Indescifrabil

Anexa 1: Fișă tehnică

Produs: Gavagai m'bo
Cantitate: 1
Ambalaj: se comercializează neambalat
Facultăți fizice: depline
Facultăți mintale:
Remarci: Produsul corespunde normelor STAS 7836 și ISO 9002 privind comercializarea mărfurilor.

Fotografie de toyohara.