gavagai.ro

Muzeul Dumnezeului ales al Nepalului

Povestea lui Borges despre fetița care se temea de necunoscut

Povestea lui Borges despre fetița care se temea de necunoscut

Povestea fetiței care se temea de necunoscut mi-a fost spusă de rabbi Haym, care o citise într-un manuscris atribuit lui Serenus Hispanus, care îl cita pe Hisdosus Scholasticus. Serenus s-a arătat interesat de poveste pentru că ridică problema cunoașterii infinite a Creatorului. Rabbi Haym, la rândul său, crede că în poveste se pot discerne urme ale cabbalei geometrice, o doctrină străveche la care nu a făcut aluzie decât Philon din Alexandria într-un pasaj obscur.

Demult, în ținutul maccabeilor, trăia o fetiță care se temea de necunoscut. Stătea toată ziua pe o piatră, privind speriată în jur, iar noaptea se retrăgea în peștera ei și nu închidea ochii decât pentru a vedea coșmaruri înfricoșătoare. Anii treceau peste spaimele ei, iar ea devenea treptat o umbră.

Într-o noapte întunecată și rece, în peștera fetiței intră un călător. Terifiată, fetița a închis ochii. La auzul foșnetului pleoapelor ce se închideau peste conjunctiva uscată, călătorul a chicotit sinistru.
- Ești fetița care se teme de necunoscut, zise cu siguranța rece în glas.
Din pieptul fetiței ieși un suspin de spaimă.
- Știi că nu poți fugi de mine. N-ai de ce să te temi.
- Dar nu te cunosc, zise fetița cu voce stinsă.
- Numele meu e Gavagai, o asigură călătorul.

Un pic mai liniștită, fetița ieși din străfundurile peșterii. Gavagai o lua de mână și plecară. De-atunci n-au mai fost zăriți niciodată în ținutul maccabeilor.

Dar, se pare că spune Hisdosus Scholasticus citând o sursă necunoscută, povestea are și o urmare. Gavagai a inventat un timp infinit în formă de eternitate și un spațiu nesfârșit, în formă de labirint, și a adunat acolo toate cărțile posibile. Și a așezat-o pe fetița care se temea de necunoscut în centrul labirintului. Iar fetița, pentru a-și înfrânge spaima, și-a început infinita călătorie prin labirint, mergând neobosită printre rafturi, clasând și fișând, citind și căutând și găsind mereu o carte necunoscută.

Rabbi Haym vede în această poveste expresia cea mai pură a cabbalei geometrice, în care cunoașterea este rezultatul obținerii unei structuri generative de figuri simple, dispuse labirintic, și inter-comunicabile. Cercul și dreapta, crede rabbi Haym, sunt prea nevolnice pentru a suporta întinderea cunoașterii Creatorului. Suportul acesteia, labirintul, trebuie sa fie o figură similară subiectului cunoscător, circumvoluțiile carteziene.

Într-o altă versiune a poveștii, transmisă de Gavagai, fetița trăia în zilele și în orașul tău, dar este vorba, neîndoielnic, de o contaminare.

Fotografie de Mathieu Bertrand Struck