gavagai.ro

Muzeul Dumnezeului ales al Nepalului

Istoria este necesară

Istoria este necesară

Contribuția profesorului Marconetti la lucrările acestui Congres mi-a suscitat cel mai viu interes. Experimentul mental pe care-l propune este foarte șiret și seducător. Rămâne de văzut dacă este și just.

Problema care mi-a sărit în ochi ascultând expunerea profesorului Marconetti a fost cheful lumii posibile de a-și stabili accelerația. Căci – e o consecință a teoriei relativității – niciun corp cu masă non-neglijabilă nu poate atinge sau depăși viteza luminii: crescându-și viteza, energia sa va crește și ea și, din pricina faptului că viteza luminii este o constantă (3*108 m/s), masa îi va fi tot mai mare și deci îi va fi tot mai greu să-și sporească viteza.

I-am adus la cunoștință acest lucru profesorului Marconetti; mi-a mulțumit și mi-a răspuns, în termeni foarte politicoși, că o lume precum cea pe care o descrie este totuși posibilă dacă se găsește în interiorul unui tahion al cărui comportament este aberant.

Conjectura subiacentă ideii profesorului Marconetti pleacă de la teza că există un infinit în mic la fel cum există și un infinit în mare și susține că există o infinitate de universuri, la scale diferite; în fiecare particulă există un univers, iar universul nostru se găsește într-o particulă dintr-un univers gigantic și așa mai departe.

Operaționalizarea acestei conjecturi în sensul dorit de profesorul Marconetti se lovește de două probleme:

  1. Conjectura nu poate fi nici verificată nici falsificată. E orice, dar nu științifică; e o chestie pe care-o poți povesti la bere cu prietenii.
  2. Chiar dacă ne-am decide să acceptăm conjectura, n-ar exista niciun element care să poată aneantiza o altă consecință a relativității, anume că în interiorul unui vehicul care se deplasează cu o viteză oarecare, chiar și apropiată de cea a luminii, legile fizice se păstrează. Universul care s-ar găsi în interiorul unui tahion cu comportament aberant ar avea aceleași legi fizice ca și al nostru.

Marconetti n-a înțeles așadar nimic din teoria relativității. Lumea sa posibilă este imposibilă, fizic imposibilă.

Istoria este deci necesară.


Textul acesta a fost scris de fizicianul italian Francesco Scavola și prezentat la Momentum. Al III-lea Congres Internațional de Psihologie Cuantică, organizat de Boran Viandovici și găzduit de Universitatea din Podgorica.

Imagine de Michael Menefee